مجلات جالب isi

ارسال شده در 10 تير 1393 توسط ابراهیم پور کومله

 

 

REMOTE SENSING LETTERS

  • 2012 Impact Factor: 1.615

Pattern Recognition Letters


Impact Factor: 1.266
http://link.springer.com/journal/11590 OPTIMIZATION LETTERS
OPERATIONS RESEARCH LETTERS
Impact Factor: 0.519
NEURAL PROCESSING LETTERS


  • 2012 Impact Factor
  • 0.067

National Academy Science Letters

 

Mathematical Research Letters


Information Processing Letters   Impact Factor: 0.488معرفی

ارسال شده در 31 خرداد 1393 توسط ابراهیم پور کومله
نامحسین
نام خانوادگیابراهیم پور کومله
رشته تحصيليمهندسی کامپیوتر- هوش ماشین و رباتیک
مدرک تحصیلیفوق دکتری / دکتری
كشور محل اخذاسترالیا
مرتبه علمياستادیار
نوع استخدامپیمانی
سمت معاون پژوهشی دانشکده

دانشکدهمهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کاشان
پست الکترونیکیEbrahimpour@kashanu.ac.ir
×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم